Camera de Comerț organizează noi serii de cursuri! Vezi aici despre ce e vorba

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională demarează noi serii de cursuri acreditate, după cum urmează:

Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (Cod COR: 325713)

Perioada: 9 septembrie – 9 octombrie 2019, după următorul program:
9 – 20 septembrie – pregătire teoretică (luni – vineri, între orele 16.30- 19.30)
21 septembrie – 9 octombrie – pregătire practică (realizarea portofoliului).
Taxa de participare: 1800 lei / pers. (achitabil în două rate ca persoană fizică)
– 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș
– 10% reducere pentru persoanele care au participat la „Sesiunea de instruire în domeniul protecției datelor cu caracter personal” organizată de CCIAT;
– 20 % reducere pentru persoanele care au urmat în ultimele 6 luni cel puțin un curs la CCIAT. Reducerile nu se cumulează!

Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate Statele Membre ale Uniunii Europene și, prin urmare și în România, înlocuind prevederile cuprinse în Directiva 94/46/CE. GDPR a devenit direct aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018. Ca urmare, organizațiile din sectorul public cât și cele din sectorul privat sunt obligate să desemneze o persoană ca Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Tematica cursului:
Pregătirea teoretică conform Regulamentului 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) și Legii 190/2018 pentru a putea susține poziția de DPO;
Pregătirea practică conformă pentru a putea susține poziția de DPO;
Noțiuni privind circuitul documentelor;
Noțiuni privind procesarea datelor;
Noțiuni privind securitatea documentelor;
Noțiuni privind securitatea informatică;
Noțiuni privind evaluarea riscului (riscul fizic, informatic);
Noțiuni privind evaluarea impactului (DPIA);
Noțiuni fundamentale privind întocmirea politicilor și procedurilor;
Recuperarea după dezastru, concepte, metode, evaluări, scenarii;
Noțiuni fundamentale privind identificarea elementelor ce trebuie auditate pentru îmbunătățirea continuă;
Conceptul de actualizare permanentă, metode și indicatori;
Noțiuni fundamentale privind implementarea de standarde;
Prezentarea conceptelor standardelor ISO 27001, ISO 27005, ISO 31010, ISO 29134.
Obiective generale:
Să activeze în interiorul unei firme ca DPO conform GDPR, având cunoștințele teoretice și practice necesare desfășurării activității specifice;
Să sprijine conducerea firmei în implementarea cerințelor privind protectia datelor cu caracter personal;
Să protejeze interesele firmei prin activitatea specifică desfășurată;
Să coordoneze activitatea de stabilire și inventariere a categoriilor de date personale (trasabilitate);
Să stabilească și inventarieze procesele de prelucrare (procesare, stocare, transmitere) a datelor cu caracter personal;
Să participe la elaborarea politicilor de protecție a datelor cu caracter personal;
Să participe la elaborarea procedurilor de implementare a acestor politici;
Să supervizeze aplicarea procedurilor de mentenanță preventivă a sistemului informatic;
Să coordoneze activitatea de inventariere a echipamentelor, platformelor, aplicațiilor informatice, registrelor specifice;
Să identifice și evalueze vulnerabilitățile și amenințările asociate;
Să identifice, analizeze și evalueze riscurile aferente prelucrării datelor cu caracter personal;
Să participe și evalueze studiul de impact asupra riscurilor asociate prelucrării datelor cu caracter personal;
Să stabilească împreună cu managementul organizației opțiunile și prioritățile de tratare a riscurilor și să coordoneze implementarea măsurilor de tratare a acestora;
Să elaboreze și implementeze politici și proceduri specifice tuturor tipurilor de manipulări a datelor cu caracter personal din organizație;
Să coordoneze elaborarea formularelor de acceptanță a prelucrării datelor, a anexelor la contracte, documentării informației procesate prin cookie-uri pe site-ul organizației;
Să coordoneze elaborarea informațiilor necesare afișării pe site-ul organizației din p.d.v. al GDPR;
Să instruiască și să conștientizeze personalul și colaboratorii;
Să elaboreze și să testeze împreună cu personalul specializat planurile de continuitate, de recuperare și revenire după dezastre;
Să elaboreze și să urmărească indicatorii și criteriile ce trebuie avute în vedere pentru îmbunătățirea permanentă a protecției datelor cu caracter personal;
Să monitorizeze, analizeze și auditeze performanțele și indicatorii stabiliți;
Să mențină la zi registrul de evenimente;
Să monitorizeze fluxul de documente cu caracter personal intrate, generate sau ieșite din organizație;
Să mențină contactul cu Autoritatea de Supraveghere;
Să reevalueze periodic riscurile de câte ori este nevoie, sau conform graficelor de lucru.
Cursul se finalizează cu examen, în prezența unei comisii ANC. Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.

Inspector / Referent Resurse Umane (Cod COR 333304)

Perioada: 16 septembrie – 4 octombrie 2019 (luni – vineri, între orele 17.00 – 20.00)
Taxă de participare: 800 lei/pers. (achitabil în două rate ca persoană fizică).
Se acordă 10% reducere pentru membrii CCIA Timiș.
Lectori: Lucica ZIRBĂU, Dan COJOCARU, Delia FARCHESCU

Structura cursului:
1. Contractul individual de muncă
2. Vechimea în muncă
3. Contractul colectiv de muncă
4. Jurisdicţia muncii
5. Răspunderea salariaților
6. Salarizarea. Permisul de Muncă
7. Formarea profesională
8. Asigurările sociale de stat
9. Noțiuni de organizare și legislația muncii
10. Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular
11. Recrutarea și selecția personalului
12. Aplicații in programul REVISAL (acces individual la laptop)

Certificatele obținute la absolvirea cursului au recunoaștere națională și internațională și sunt emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale. Pentru modulul de instruire în aplicația REVISAL se obține și un CERTIFICAT DE PARTICIPARE.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22.

Diplomele și certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here