CCIA Timiș organizează noi serii de cursuri de formare profesională!

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis prin Directia Formare si Perfectionare Profesionala vine în sprijinul celor interesați cu noi serii de cursuri, după cum urmează:

 Sesiune de instruire „Utilizare S.I.C.A.P”

Perioada: 21 – 25 octombrie 2019
Program: (luni-vineri, între orele 17.00-19.30)
Taxă de participare: 650 lei + TVA/pers.
– 10 % reducere membrii CCIAT)
– 20% reducere pentru absolvenții cursului „Expert achiziții publice” organizat de CCIA Timis
Formator: Daniela GOIA
Adresabilitate: Programul de formare profesională se adresează compartimentelor de achiziții publice / persoanelor care utilizează platforma S.I.C.A.P. (sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare a achizițiilor publice), cât și viitorilor utilizatori S.I.C.A.P., având rolul de a ușura modul de operare și înțelegere a sistemului în ceea ce privește procedurile electronice de achiziții publice.
Prin participarea la Sesiunea de Instruire S.I.C.A.P., operatorii economici vor deprinde abilități în utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, prin intermediul catalogului electronic.
Tematica:
-Detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în S.I.C.A.P.;
-Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri;
Procedura simplificată inițiată prin publicarea în S.I.C.A.P., însoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade și date limită pentru oferte;
-Utilizarea mijloacelor electronice: e-Certis, sistemul on-line și off-line; Catalogul electronic și noul S.I.C.A.P.; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de S.I.C.A.P.; arhivarea electronică a dosarului achiziției publice, în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.
Sesiunea de Instruire „Utilizare S.I.C.A.P” oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizitiilor publice, prin participarea acestora la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice, înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.
La finalizarea Sesiunii de Instruire, cursanții vor intra în posesia unui Certificat de Participare eliberat de către CCIA Timiș.

 Responsabil de mediu (Cod COR 325710)

Perioada: 31 octombrie – 11 noiembrie 2019
Program: luni-vineri, între orele 17.00-21.00)
Taxă de participare: 1000 lei + TVA/pers.
– – 10 % reducere membrii CCIAT
Adresabilitate
Cursul se adreseaza tuturor celor interesati sa gestioneze procese de mediu si agentilor economici care genereaza deseuri.
In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, persoanele juridice care deţin autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.
Tematica:
 Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor
 Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
 Aplicarea procedurilor de calitate
 Gestionarea cerintelor legale de mediu
 Elaborarea programului de management de mediu
 Monitorizarea factorilor de mediu
 Realizarea auditului intern
 Supravegherea activitatii pentru prevenirea efectelor provocate de situatiile de urgenta
 Raportarea activitatii de mediu
 Elaborarea documentatiei sistemului de management mediu

 MANAGER PROIECT (Cod COR 242101)

Perioada: 4 – 19 noiembrie 2019
Program: 4 – 13 noiembrie – pregătire teoretică (luni-vineri, între orele 16.30-20.00); 14 – 19 noiembrie – pregătire practică / realizarea proiectului.
Taxă de participare: 1000 lei /pers.
– 10 % reducere membrii CCIAT
– 20% reducere pentru absolvenții cursului Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene organizat de CCIAT.
Adresabilitate
Cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect. Cursul își propune să pregătească specialiști pentru a coordona realizarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană, adresându-se, totodată, și tuturor celor care doresc să-și dezvolte abilități practice, utile pentru rezolvarea problemelor specifice managementului proiectelor. Trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanțate atât din domeniul public cât și din cel privat. Cursul va trata modalitățile de redactare a unui proiect şi tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.
Structura cursului:
Management organizațional vs management de proiect;
Managementul proiectului /ciclul proiectului (PCM);
Definirea proiectului;
Planificarea proiectului;
Implementarea proiectului;
Surse de finanțare – cadrul legislativ și instituțional, instrumente de finanțare UE.

Cursul se finalizează cu un examen, în prezența unei comisii ANC.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș
Certificatele obţinute la absolvire au recunoaştere naţională şi internationala si sunt emise de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei si Cercetării Stiintifice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here