CCIAT lansează o nouă serie a cursului de utilizare S.E.A.P – S.I.C.A.P

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș prin Direcția Formare și Perfecționare Profesională organizează în perioada 22 – 23 august  o nouă serie a cursului de utilizare S.E.A.P – S.I.C.A.P.

Cursul se adresează atât utilizatorilor S.E.A.P. (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) cât și viitorilor utilizatori S.E.A.P. și are rolul de a ușura modul de înțelegere și de utilizare a sistemului în ceea ce privește procedurile electronice de achiziții publice.  Acesta se va derula între orele 16.30– 20.30, la Centrul Regional de Afaceri.

Prin participarea la acest curs, operatorii economici  vor deprinde abilități în utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, într-un procent de cel puțin 60% din valoarea totală a achizițiilor publice efectuate în cursul unui an.

În cadrul cursului, participanții vor regăsi noutățile legislative din domeniu aduse de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice), Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii  și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și modul de aplicare a acestora în mediul on-line din cadrul S.E.A.P.-S.I.C.A.P.

Cursul oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice prin participarea la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Tematica cursului cuprinde: detalierea unor aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încarcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP; procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) care devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă, perioade și date limită pentru oferte; utilizarea mijloacelor electronice: e-Certis, sistemul on-line și off-line; catalogul electronic și noul SEAP; dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul de utilizare SEAP este susținut de Daniela GOIA, trainer cu o bogată experiență în utilizarea SEAP.

Taxa de participare: 550 lei +TVA, achitabilă în 2 (două) rate.

Firmele membre ale CCIAT beneficiază de o reducere de 10%, conform Ghidului Serviciilor.

Informații suplimentare și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri, cam.104 (et.1) sau la tel. 0733614279, e-mail: cmates@cciat.ro. Înscrieri on-line la adresa: http://www.cciat.ro/ficurs.php.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.