Comercianții de ouă și carne de miel, în vizorul DSVAS

Autoritățile județene din Timiș au întocmit un plan de acțiuni pentru asigurarea sănătății populației. Astfel că prefectul Mircea Băcală a cerut tuturor instituţiilor competente să supravegheze atât siguranţa cetăţenilor, cât şi sănătatea acestora.

În cadrul programului întocmit, în perioada 14 aprilie – 03 mai este inclus tot personalul din cadrul Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor, Serviciului Antifraudă, Serviciului Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES,  precum şi din cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Circumscripţiilor Sanitare Veterinare Zonale, 16 medici veterinari oficiali-funcţionari publici.

Direcţia Sanitară-Veterinară monitorizează atât sacrificarea animalelor cât şi transportul acestora. În cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  se vor afișa în loc vizibil programul de lucru, persoana responsabilă și nr. de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspecte privind nerespectarea normelor sanitare veterinare. Se va verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din exploataţiile de ovine, unităţile de tăiere a mieilor, pieţele agroalimentare, supermarket-uri, unităţi de colectare/ambalare şi depozitare ouă. Se vor efectua controale în trafic, în vederea verificării respectării normelor privind transporturile de animale vii şi produse de origine animală.

Comercializarea animalelor vii și produselor din carne :

Controlul stării de sănătate al animalelor şi admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public, numai a animalelor sănătoase, crescute în gospodării, ferme şi localităţi  indemne de boli transmisibile.

Verificarea respectării regulilor de protecţie a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, în toate unitățile de tăiere aprobate, conform prevederilor Ord. ANSVSA nr. 180/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv verificarea documentelor însoţitoare.

Verificarea condiţiilor privind transportul mieilor sau a cărnii de miel, care trebuie efectuat numai cu mijloace de transport curate, dezinfectate şi  autorizate/înregistrate  sanitar veterinar;

Verificarea depozitării şi comercializării  cărnii de miel şi interzicerea efectuării acestor operaţiuni în spaţii improvizate în care nu  sunt asigurate condiţiile de igienă corespunzătoare;

Verificarea modului în care sunt marcate carcasele de miel şi interzicerea comercializării acestora în cazul în care  nu sunt respectate prevederile legale în vigoare.

Cărnurile aduse spre valorificare de către producători vor fi marcate cu ştampila oficială. Carcasele de miel vor fi obligatoriu însoţite de organe. Carcasele găsite fără ştampilă de control sanitar veterinar sau fără organe, se vor confisca;

Verificarea existenţei şi conformităţii containerului amenajat pentru materialul de risc specific, care trebuie să fie închis cu lacăt urmând ca subprodusele şi produsele confiscate  să fie dirijat către o unitate autorizată sanitar veterinar pentru neutralizarea acestora. Dirijarea subproduselor la unităţile de ecarisare şi a materialului de risc specific la incineratoare, intră în responsabilitatea primăriei sau administratorului locului de sacrificare,  care vor prezenta medicului veterinar oficial confirmarea din partea unităţii de distrugere.

Comercializarea  ouălor:

  1. Monitorizarea producătorilor şi comercianţilor care valorifică ouă pentru consum uman şi a tuturor fermelor producătoare şi a centrelor de ambalare  ouă;
  2. Verificarea condiţiilor privind transportul ouălor, transporturi care trebuie efectuate numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar ;
  3. Verificarea depozitării şi comercializării ouălor către populaţie ;
  4. Verificarea modului în care sunt marcate ouăle, conform cu prevederile Regulamentului CE nr. 589/2008 privind regimul de comercializare a ouălor.

Comercializarea produselor lactate:

  1. Comercializarea laptelui şi brânzeturilor în pieţele agroalimentare, de către producătorii agricoli, se realizează în baza documentelor de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final, sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale supuse acţiunilor sanitare veterinare obligatorii şi examinate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;
  3. Producătorii care vând direct lapte crud către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină fişe de sanătate, care să ateste starea de sănătate a animalelor de la care a fost obţinut laptele,completate de către medicii veterinari de liberă practică din localităţile de origine.
  4. Brânzeturile destinate comercializării directe către consumatorul final de către producătorii agricoli, pot fi expuse la vânzare, în spaţiile special amenajate în pieţe agroalimentare, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecționate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic,ceramică,etc).
  5. Sunt permise transportul şi păstrarea în vederea vânzării directe către consumatorul final a brânzeturilor, în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), cu condiţia că acestea să fie curate şi identificate corespunzător, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea trasabilității produselor.

 Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea pieţelor agroalimentare, vor verifica modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare pentru transportul, depozitarea  şi comercializarea produselor alimentare specifice, către consumatorul final.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.