Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A. din data de 14.10.2019

Nr.6051/26.09.2019

Către: Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial’’

Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A. din data de 14.10.2019

S.N. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA TRAIAN VUIA S.A., cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.2, telefon/fax 0256 491637, număr de înmatriculare la ORC J35/1183/1998, codul unic de înregistrare 11178217, cod IBAN  RO34 RNCB 0249 0492 9602 0001, deschis la Banca Comercială Româna Timişoara,  reprezentată  prin Idolu Iulian Daniel – Director general şi Mocan Marian Liviu – Preşedintele Consiliului de Administraţie, conform art.117, indice 1 din Legea 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, care va avea loc în data de 14.10.2019, ora 11, la sediul Ministerului Transporturilor, cu următoarele puncte:

  1. 4. Aprobarea prelungirii contractelor de mandat a membrilor provizorii Berengea Simona-Maria şi Marin Adrian Marian.

 

  1. 5. Aprobarea formei şi conținutului actului adițional la contractele de mandat 11666/01.07.2019 şi 11665/01.07.2019.

 

  1. Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar pentru a semna actul adițional cu membrii provizorii ai Consiliului de Administraţie conform art 14 alin 4 lit j din Statutul societăţii.

 

Restul prevederilor de pe ordinea de zi din data de 14.10.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr.3790/10.09.2019, partea a IV-a, rămân neschimbate.

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al

  S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A.

Mocan Marian Liviu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here