Concursul local de proiecte 2017 se apropie de START

0
16

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 15 mai – 7 iulie 2017, prin DJST Timis – Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.
Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt asociațiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti și al Fundației Naționale pentru Tineret, cu modificările și completările în vigoare.

Calendarul de desfășurare a Concursului local de proiecte de tineret 2017
Depunerea dosarelor de concurs: 15 mai–06 iunie 2017
Etapa de verificare administrativă a eligibilității: 07–12 iunie 2017
Afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității:12 iunie 2017
Depunerea modificărilor și a complentărilor: 13–19 iunie 2017
Reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017
Afișarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017
Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22-27 iunie 2017
Afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017
Depunerea contestațiilor: 28-30 iunie 2017
Analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017
Afișarea rezultatelor la contastații: 06 iulie 2017-la sediul MTS
Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017-la sediul DJST TIMIS

Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie-01 noiembrie 2017
Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Timis este 55.911 lei.

Suma maximă pe proiect nu poate depăși o treime din totalul fondului alocat programului.

Prioritățile pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt:
1. Cultură și educație nonformală
2. Sănătate, sport și recreere
3. Participare și voluntariat
4. Muncă și antreprenoriat

Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la inculziunea socială a tinerilor.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.timis@ mts.ro

Întreaga responsabilitate a comentariilor lăsate de dumneavoastră vă aparține!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here