Curs pentru specialist în managementul deșeurilor

management_deseuri

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiş vine în sprijinul agenților economici care generează deșeuri, prin organizarea cursului „Specialist în managementul deșeurilor”.Cursul se adresează persoanelor desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în acest domeniu.

Conform Art.22, alin.3, „deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri“ au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Conform alin.4, “persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Nedesemnarea unei persoane constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Cursul este programat pentru perioada 14 – 25 martie 2016 (între orele 17.00-21.00) și se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri.

Cursurile se vor organiza pe toată durata anului, la formarea unei grupe minime de cursanți.

Informații și înscrieri la Direcția Formare și Perfecționare Profesională a CCIAT,  Centrul Regional de Afaceri, cam. 104 sau la tel: 0372. 185.272, 0724.604.132, e-mail: dfp@cciat.ro; ana-maria.luca@cciat.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here