Giroceana face noi angajari! Se cauta un electrician si un taxator

 

S.C. Giroceana S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:

– electrician montare și reparații linii electrice aeriene  – 1 post –
– taxator ( vânzător bilete în autobuz ) – 1 post –

Termenul de depunere al dosarelor este 24.03.2016 ora 16:00, la sediul S.C. Giroceana S.R.L., resurse umane camera 1.

Interviul va avea loc în data de 30.03.2016, ora 10.00, la sediul S.C. Giroceana S.R.L..

1.    Condiții generale, ce trebuie îndeplinite de fiecare candidat :

 • cetățenia română și domiciliul în românia;
 • cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru postul vizat;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vizat;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

2a Condiții specifice pentru postul de electrician:

 • studii medii;
 • posesor carnet de conducere categoria b și c;
 • disponibilitate pentru program prelungit și intervenții ocazionale pentru avarii;
 • abilități de comunicare și  organizare;
 • experiență și vechime: minim 3 ani în domeniu.

2b Condiții specifice pentru postul de taxator:

 • studii medii;
 • orientare către rezultate;
 • capacitate de a lua decizii în condiții de stres;
 • abilități de comunicare și  organizare;
 • experiența în domeniu constituie un avantaj;

3.  Dosarul de înscriere la concurs va conține:

 • cerere de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • copia diplomei de studii;
 • copia actului de indentitate;
 • copie permis de conducere;
 • document justificativ vechime în muncă;
 • cazier judiciar (pentru postul de taxator)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here