Începe deratizarea la Reșița

La Reșița începe programul de combatere a rozătoarelor. Programul se va derula în două etape.

Prima etapă va fi  de monitorizare în care se va vedea și determina gradul de infestare, vor fi  depistate zonele cu o puternică  infestare, asupra cărora se va insista în mod deosebit. A doua doua etapă,  programată în perioada 27martie -14 aprilie, este acțiunea propriu-zisă. Acțiunea se va desfășura concentric și simultan, pe întrega suprafață a municipiului.

Deratizarea se efectuează în: clădiri ale unităţilor sanitare de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; clădiri ale instituţiilor publice, altele decât unităţile sanitare;spaţiile comune închise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol şi alte asemenea) ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv asociaţii de proprietari/locatari;spaţiile deschise din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale: terenuri ale instituţiilor publice din subordine, parcuri, spaţii verzi, cimitire, maluri de lac, pieţe, târguri, oboare, bâlciuri şi alte asemenea;spaţiile deschise din proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice: terenuri ale operatorilor economici, terenuri ale persoanelor fizice şi asociaţiilor de proprietari/locatari, terenuri ale instituţiilor publice, altele decât cele prevăzute la lit. d); căminele şi canalele aferente reţelelor edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie termică, telefonie, reţele subterane de fibră optică şi alte asemenea; clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu; subsoluri umede sau inundate;

Graficul de desfășurare a celei de a doua etape:

  1. În perioada 27-31 martie se va executa deratizarea pe domeniul public și unitățile școlare astfel:

Luni- Cartier Cîlnic, Cartier Lunca Bârzavei, Str. Timişoarei, Triaj;

Marţi-Moroasa, Lunca Pomostului, Centru, Valea Domanului, Poiana Golului,

Miercuri-Oraşul Vechi, Zona Stavila, Minda

Joi-Cartierele -Ţerova, Doman, Secu, Cuptoare, Moniom.

În perioada  3 -13 aprilie se va executa deratizarea la instituţii, agenţi economici şi asociaţii de locatari (lucrările se vor executa pe bază de comandă pe cheltuiala beneficiarului).În zonele deschise vor fi amplasate staţii  de intoxicare pentru a proteja atât momelile  de intemperiim cât și accesul animalelor de companie  și a copiilor. Momelile (reticidele) conțin o substanță cu gust amar pentru a impiedica consumarea lor accidentală.

Deteriorarea sau sustragerea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională conform H.C.L. nr. 69/2014.Este obligatoriu, ca simultan cu acțiunea de deratizare a domeniului public, instituțiile, agenți economici,  asociațiile de proprietari, persoanele fizice sau juridice să execute deratizarea în clădirile și terenurile pe care le dețin. (Ordinul ANRSC 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, art. 103).

Operatorul are exclusivitatea prestarii activităţii de deratizare  pentru toti utilizatorii de pe raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii. (Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, art. 9, alin 1, lit. f şi Ordinul ANRSC 82/2015, art. 109 alin. 2). Perioada de execuţie a tratamentelor se decalează de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale, în cazul în care se înregistrează condiţii meteo nefavorabile.

 

 

(Foto: adevarul.ro)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here