1 milion de euro pentru înființarea de firme noi în teritoriul GAL Freidorf!

GAL Freidorf anunță semnarea primului contract de finanțare prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Freidorf. Proiectul Antreprenoriat pentru comunitatea marginalizată Freidorf a fost semnat în data de 31.03.2021 și este în valoare de 4.308.554,90 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Opretațional Capital Uman 2014-2020 și va fi implementat de către SC Dast Systems SRL.

Printre activitățile proiectului se numără informarea publicului cu privire la formare
antreprenorială, selectare grup țintă, formare antreprenorială, selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate, implementarea planurilor de finanțare. Prin acest proiect vor fi înființate și finanțate 30 de firme, cu suma de 25.000 euro.

Beneficiarii cursurilor de formare antreprenorială trebuie să fie persoane cu vârsta între
18 și 64 ani, să aibă domiciliul în teritoriul SDL al GAL Freidorf și să fie persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. Mai multe informații legate de selecția grupului țintă vor fi publicate de către beneficiarul Dast Systems.

Pe măsură de proiectele selectate de către GAL vor fi contractate, GAL Freidorf va anunța
populația privind accederea în grupurile țintă în cazul proiectelor POCU, precum și investițiile ce vor fi realizate în cadrul proiectelor POR.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Freidorf (GAL Freidorf), implementează Strategia
de Dezvoltare Locală în cartierele: Freidorf, Dâmbovița, Calea Șagului, Steaua, Fratelia, Iosefin.

Valoarea Strategiei este de 7 milioane euro, banii fiind împărtiți în două direcții: proiecte
finanțate prin Programul Operațional Regional și Programul Operațional Capital Uman.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here