Inspectoratul de Poliție Județean Timiș scoate la concurs 77 de posturi de agenți de poliție, specializarea ordine publică, în mediul urban și rural. Înscrierile se fac în perioada 3 – 7 octombrie, în intervalul orar 09.00- 14.30.

Poliția Română a demarat ieri procedurile de înscriere la examen pentru cele 2.303 de posturi de agenți în structurile de ordine publică, poliție rutieră, poliție transporturi și conductori câini.

Inspectoratului de Poliție Județean Timiș i-au fost repartizate 77 de posturi pentru încadrare din sursă externă şi 2 pentru ocupare prin concurs de către foşti angajaţi ai Poliţiei. Din cele 77 de posturi, 40 sunt agenți de siguranță public în mediul urban,  24 în mediul rural și 13 agenți de siguranță publică și conductori câini în mediul urban. Concursul va fi susţinut la data de 19 noiembrie şi va consta  în  desfăşurarea următoarelor probe: evaluarea performanţei fizice; test scris, tip grilă; interviu pentru departajare.

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi. În plus, trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului: studii medii cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere cel puţin categoria „B”; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;          să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Cei care doresc să se înscrie pe cele 77 de posturi de agent de poliție scoase la concurs de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, trebuie să știe că: nu este nevoie de cazier judiciar (acesta fiind solicitat ulterior de structura de resurse umane); nu este nevoie de copii legalizate ale actelor de studiu și cele de identitate, candidatul fiind obligat sa le prezinte pe cele originale; proba fizică nu mai este luată în calcul la media finală, fiind doar criteriu de departajare în cazul în care doi participanți au obținut același punctaj la  testul scris; fișa medicală a cărei valabilitate nu a depășit 12 luni va putea fi valorificată prin efectuarea unui set de analize mai restrâns.

Atenţie! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poştă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal, documentele urmând a fi restituite candidaţilor care procedează neregulamentar.

Reamintim că, Secția Regională de Poliție Transporturi Timișoara scoate la concurs 9 posturi (2- Biroul Județean Timiș, 2 – Serviciul Județean Caraș – Severin și 5 Serviciul Județean Hunedoara), iar pentru acestea candidații nu sunt obligați de dețină permis de conducere.

Mai multe detalii privind calendarul întregii activităţi, tematica şi bibliografia, precum şi alte date de interes pot fi obţinute accesând https://tm.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs

Articolul precedentPrimul patinoar sintetic din Timișoara, deschis de săptămâna viitoare
Articolul următorDoi cetăţeni kosovari depistaţi în timp ce încercau să treacă fraudulos frontiera

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.